Five Team Dysfunctions

In het boek The Five Dysfunctions of a Team beschrijft Patrick Lencioni het verhaal van Catherine Peterson. Zij geeft als CEO leiding aan een team dat zo in conflict is geraakt, dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Lencioni gebruikt dit verhaal om bloot te leggen wat de kern van samenwerking is. In het verhaal ontvouwen zich vijf frustraties waarmee teams worstelen en die de saboteren. Er is gebrek aan betrokkenheid, verantwoordelijkheden worden afgeschoven en er wordt niet-resultaatgericht gewerkt.

Lencioni maakt helder hoe de belemmeringen ontstaan en hoe je ze achter je kunt laten. Hij beschrijft een kernachtig model met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.

In de PDF onder dit boek vind je een overzicht van zijn model.

The Five Dysfunctions of a team
Download