Leading with purpose

Weerbaarheid komt vanuit verbinding met je purpose, je levensdoel, is wat Erica Ariel Fox aanhaalt in haar boek ‘Winning from Within’. Om een goede leider te zijn is het essentieel om bewuster te zijn van jezelf, jezelf beter te leren kennen. De eerste reflex bij bewustwording en zelfreflectie is vaak gericht op externe factoren, time-management, zoeken naar een betere balans tussen werk en privé. Hier ligt de focus echter op het verkennen van je ware zelf, je innerlijke gedachten, emoties, en patronen en hoe die van invloed zijn op je leven. De innerlijke wereld van jou als leider staan in directe verbinding met de acties die je onderneemt en de consequenties daarvan. Het vraagt kwetsbaarheid en lef om dat te onderzoeken en kritisch te bekijken en er bewust naar te handelen. De bereidheid en behendigheid die je daarin creëert maakt je een krachtige leider.

Bekijk de video voor inspiratie:
Erica Ariel Fox | Leadership and Self-discovery (duur: 10min)

Leading with Purpose