Het belang van Presence

Stilstaan bij je omgeving en in-het-moment zijn, is essentieel voor bewustwording en reflectie. In het boek Presence geschreven door Senge, Scharmer, Jaworski en Flowers, gaan de auteurs in op de collectieve kracht hiervan.

Presence gaat over diepgaande verandering en over hoe collectieve verandering werkt. Hoe je de ommezwaai maakt van ‘downloaden’ in denken en handelen, naar ‘presencing’; het bewust ervaren in het hier en nu en zien wat zou kunnen zijn. Het belang van bewust pauzeren om vanuit regie te kunnen handelen.

Het verhaal is geschreven vanuit de gesprekken met de wetenschappers en de ontdekkingsreis die de auteurs daarin zelf hebben gemaakt. Het boek bevat mooie voorbeelden uit het bedrijfsleven en persoonlijke verhalen van beroemde denkers als Lao Tse, Goethe, Martin Bubers en Carl Jung.