Leadership development

Hoe creëer je de juiste sfeer voor empathie en respect, voor een open dialoog en houd je tegelijkertijd vast aan de koers die je hebt uitgezet?

Leidinggevenden bevinden zich op een knooppunt in de organisatie waarin de dynamiek en complexiteit van vele belangen samenkomen. Je hebt enerzijds te maken met interne en externe stakeholders om de koers te bepalen en de lijnen uit te zetten voor de organisatie. Anderzijds ben je continu in verbinding met de mensen om je heen in teams waarin operationele kwesties spelen en persoonlijke situaties naar boven komen.


Balans en regie

Hoe zorg je daarin voor een goede balans en geef je ruimte aan wat er nodig is in je team zonder de regie te verliezen? Hoe werk je effectief samen met collega-leidinggevenden? Waar zet je daarin jouw eigen expertise in en welke impact heeft dit? Hoe kan iedereen vanuit eigen talenten bijdragen en betrokken zijn om effectief te werken aan gedeelde en gedragen doelen? Leidinggevenden van een team, afdeling of organisatie hebben vele ballen in de lucht te houden. Iedere situatie vraagt volle aandacht, veerkracht en alertheid en dat kost energie.

Nieuw perspectief

Door goed te luisteren naar álle signalen in de omgeving en in contact te blijven met jezelf, kun je jouw ‘leiderschaps-range’ aanzienlijk verbreden. Het lichaam geeft continu signalen af en door daar bewust van te zijn kunnen leidinggevenden krachtig en gericht inspelen op wat er nodig is in het team. Durf jij het aan om volledig te gaan voor waar je écht toe in staat bent?

THE IMPACT PROGRAM

In ons leiderschapsprogramma haken we met maatwerk aan op die vragen. We bieden aanknopingspunten en nieuwe perspectieven om leiderschap te versterken. Om empathisch te luisteren en diversiteit in de teams aan te moedigen. En om krachtige verbindingen te leggen tussen leidinggevenden onderling en de samenwerking te optimaliseren.

Meer informatie

team effectiveness

Effectiviteit begint bij vertrouwen. Dat geldt voor teams die ...

Lees meer

executive coaching

‘The same wind blows on us all; the winds of disaster, opportunity ...

Lees meer

in the spotlight

In onze programma’s, workshops en teamsessies komen vele thema’s ...

Lees meer

neem contact met ons op