Teams in Transitie

Covid-19 heeft ons en onze maatschappij op vele fronten voor een enorme uitdaging gesteld. Welke veranderingen zijn tijdelijk en welke permanent? Voor de organisatie en haar medewerkers is de impact voelbaar. Druk op omzet en kosten, druk op de operatie. Sterk veranderde manieren van communiceren. Hoe geven we vorm aan hybride werken en wat betekent dit voor hoe we met elkaar om gaan, nu en in de toekomst?

Leiders worden geconfronteerd met veranderingen in het team, een andere dynamiek, een andere work/life balans, mogelijk opluchting, zorg of verdriet. Iedereen beleeft zo'n periode van grote onzekerheid anders en neemt eigen ervaringen mee naar het werk. Als de diversiteit in ervaringen van mensen niet wordt gezien of er geen ruimte is om dit met elkaar te delen, is de kans groot dat het zich op een andere manier manifesteert. Verzuim, verminderde veerkracht, verloop, veranderde motivatie? Hoe ga jij hier als leidinggevende of collega mee om? Empathisch en doelgericht? Hoe geef je hier ruimte en aandacht aan? En welke support kun jij daarin gebruiken?

De kracht van aandacht

In het programma Teams in Transitie richten we ons op empathie en aandacht. Bezinning, met elkaar in gesprek gaan, herijken en hernieuwde focus vormen de pijlers van een betekenisvolle transitie. In dit programma volgen we vier principes van Chadō die hun oorsprong kennen in de Japanse theeceremonie: Wa, Kei, Sei en Jaku, en staan voor harmonie, respect, zuiverheid of helderheid en rust.

De vier elementen vormen de leidraad in ons programma dat gericht is op begeleiding van organisaties om betekenis en richting te geven aan de transitiefase en bewust te bouwen aan effectieve samenwerking en gedeelde doelen. Er wordt interactief en direct gewerkt aan competenties die toepasbaar zijn in de eigen werkomgeving en teams in transitie.