Teams in Transitie

Covid-19 heeft onze maatschappij op alle fronten voor een enorme uitdaging gesteld. Welke veranderingen zijn tijdelijk en welke permanent? Voor de organisatie en haar medewerkers is de impact voelbaar. Druk op omzet en kosten, druk op de operatie. Continu veranderende maatregelen over hoe we met elkaar en met de ruimte op kantoor om gaan. Blijft thuiswerken een vast onderdeel op de agenda? Gaan we straks bewuster om met reizen en afspraken buiten de deur?

Leiders worden geconfronteerd met veranderingen in het team, een andere dynamiek, een andere work/life balans, mogelijk opluchting, angst of verdriet. Iedereen beleeft deze periode anders en neemt eigen ervaringen mee terug naar het werk. Als de diversiteit in ervaringen van medewerkers door het management niet wordt gezien en er geen ruimte is om de ervaringen met elkaar te delen, is de kans groot dat het zich op een andere manier manifesteert. Verzuim, verminderde veerkracht, verloop, veranderde motivatie? Hoe ga jij hiermee om? Empathisch en doelgericht? Hoe geef je hier ruimte en aandacht aan? Welke support kun jij daarin gebruiken?

De kracht van aandacht

In het programma Teams in Transitie richten we ons op empathie en aandacht. Bezinning, herijken en hernieuwde focus vormen de pijlers van een betekenisvolle transitie. In dit programma volgen we de vier principes van Chadō uit de Japanse theeceremonie: Wa, Kei, Sei en Jaku, die staan voor Harmonie, Respect, Zuiverheid en Rust.

De theeceremonie heeft als doel de geest te bevrijden van alles wat hem bezwaart en belast, de reiniging. De kracht van aandacht staat centraal. De gastheer of -vrouw biedt de gasten ruimte om stil te staan bij henzelf, bij anderen en bij de omgeving en het leven om hen heen.

De vier elementen vormen de leidraad in ons programma dat gericht is op begeleiding van organisaties om betekenis en richting te geven aan deze transitiefase en bewust te bouwen aan effectieve samenwerking en gedeelde doelen. Er wordt direct gewerkt aan competenties die toepasbaar zijn in de eigen werkomgeving en teams in transitie.